Uncategorized

[AUDIO] RCH2000: Yon Òdonans ki mande pou libere Clifford Brandt, Èske li libere…?

Selon RCH 2000, (screen-shot-2016-12-14-at-10-43-19-amMèt Morain ak Osnel) ta sanble Clifford Brandt gen posibilite pou lage lage nan prizon oubyen Pral lage selon sa yon Jij soti nan yon òdonans pou montre ke Brandt pa Koupab, li Inosan paske pa gen okenn Tras ki ka prove ke Brandt te nan zak sa yo. Selon Òdonans sa, li ta fè konen ke se paske Koulè Po Brandt, Relation li genyen se sak fe yo Kondane l.1,265

3 thoughts on “[AUDIO] RCH2000: Yon Òdonans ki mande pou libere Clifford Brandt, Èske li libere…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *