Uncategorized

Kibo Siklòn Matthew a ye

Ayiti anba menas ouragan #Matthew. Mete tout sa w ap bezwen pou plizyè jou nan kay la pou sizoka ou pa ka soti. #ReteVeyatif #MatthewHaiti.
Siklòn #Matthew pa yon jwèt. Fè mesaj sa pase e pran anpil prekosyon! PNH: 114/122 – ANBULANCE 116 – CROIX-ROUGE: 118 – BPM: 188 – EDH: 2212-2212 – PMPIER 2945-11114,591

One thought on “Kibo Siklòn Matthew a ye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *