Senatè Jean Renel Senatus mande pou Solda Dominiken yo kite Peyi a

Senatè Jean Renel Senatus ekri Prezidan Sena Senateur Ronald Larêche pou mandel ansamb ak Prezidan Chamb Depite a Cholzer Chancy pou yo ekzije Premye Minis Enex Jean-Charles ki se Minis Defans Nasyonal tou fè militè Dominiken yo degèpi teritwa nasyonal la konfomeman a atik 58, 59 e 60.2 konstitisyon an. Lèt sa ekri apre ke Premye Minis la te bay Sena peyi Dayiti manti nan seyan kitefèt 12 Oktob. Men kopi lèt Senatè Jean Renel Senatus Aksyon sa pral pèmèt peyi a wè kiyès nan palman an ki se konze!309

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *