DIZON PEP LA SOU YON NOUVO KONSTITISYON

• Eskew panse Ayiti bezwen yon lot konstitisyon?

• Eskew panse yon lot konstitisyon ka bay peyi a plis stabilite ?

• Eskew panse yon lot konstitisyon ka mete peyi a sou ray devlopman?