List Nom moun leta Ayisyen Arete e transfere bay Otorite Ameriken

De 2015 a Janvye 2017 – List Nom moun leta Ayisyen Arete e transfere bay Otorite Ameriken pou Krim oubyen lòt dosye.

130

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *